2 lutego 2022 r. na kanale 1 Spożywczy został opublikowany film z udziałem pszczelarza, który choruje na cukrzycę, lecz nie do końca zrezygnował z produktów pszczelich , zobacz i posłuchaj.

 https://youtu.be/Y2J8jHR4duQ


Czy Cukrzycy mogą jeść MIÓD?

Jest powszechnie wiadomym, że naturalny miód pszczeli posiada właściwości lecznicze.
Hipokrates z Kos


jeden z najwybitniejszych prekursorów współczesnej medycyny nazywany "ojcem medycyny". mówił:

Twoje pożywienie powinno być lekarstwem,
a twoje lekarstwo powinno być pożywieniem

Jest marginalny odsetek  ludzi, którzy nie mogą spożywać miodu z różnych powodów. Bardzo znacząca część konsumentów miodu to osoby, które traktują spożywanie miodu jako znany o tysięcy lat sposób na polepszenie swojego stanu zdrowia i nie popełniają w tym względzie błędu, pod warunkiem, że nabyły i spożywają naturalny miód pszczeli. Zupełnie inaczej wygląda sprawa spożywania produktów  pszczelich w tym szczególnie miodu przez osoby z cukrzycą. Diabetycy pragnący zapanować nad nieprawidłowymi poziomami cukru muszą umieć precyzyjnie wyliczyć zawartość węglowodanów w spożywanych produktach. Poniżej podaję w tabeli skład miodu wg.: „Pszczelnictwo” praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Jarosława Prabuckiego-1998r

Tabela 3.6.1.1.A Skład miodu (na podstawie danych z piśmiennictwa)

Grupy ważniejszych związków

Udział %

średnio

od - do

Cukry proste (fruktoza, a- i b- glukoza)

70

65-80

Dwucukry redukujące (maltoza, izomaltoza, maltuloza, izomaltuloza, koibioza, turanoza, nigeroza, gencjobioza)

3

0-15

Dwucukry nieredukujące (sacharoza, trehaloza)

2

0-10

Trójcukry redukujące (erloza, panoza, izopanoza, maltotrioza

0,5

0-3

Trójcukry nieredukujące (mele cytoza, rafinoza)

1,5

0-10

Dekstyny

5

1-10

Związki azotowe: białko ogółem

                          w tym: wolna prolina

                          inne wolne aminokwasy

0,2

0,05

0,17

0,05-1

0,02-0,3

0,03-0,7

Kwasy (glukonowy, cytrynowy, mlekowy, jabłkowy, bursztynowy, masłowy, propionowy i inne)

0,07

0,01-0,3

Popiół – związki mineralne (mangan, kobalt, żelazo i inne)

0,5

0,07-0,9

Olejki eteryczne ( w świeżym miodzie)

0,1

0,03-0,2

Barwniki (karotenoidy, antocyjany, flawony)

10 µg/100g

1,5-180 µg/100g

Witaminy i inne substancje czynne

0,04

0-0,1


W skład miodu w przytłaczającej przewadze wchodzą cukry proste (fruktoza, a- i b- glukoza  stanowią one średnio 70% Jak wynika z powyższej tabeli w składzie miodu cukry (czyli węglowodany) stanowią średnio 77% udziału. Pozostałe składniki  nie posiadają znaczącego wpływu na poziomy glikemii.   
Jest sprawą bezdyskusyjną, że spożywanie poprzez osoby z cukrzycą miodu wiąże się z wzrostem poziomów cukru.
Według danych (źródło: Bruksela, 14 listopada - Światowy Dzień Cukrzycy 2011 International Diabetes Federation of DiabetesAtlas) ” Nowe dane wskazują, że liczba osób żyjących z cukrzycą wzrośnie z 366 milionów w 2011 do 552 mln do 2030 r. IDF również szacuje, że aż 183 milionów ludzi nie wie, że choruje na cukrzycę”. W Polsce choruje na cukrzycę około 2,6 mln osób. Ta olbrzymia liczba ludzi chorych na cukrzycę jest w kręgu potencjalnych klientów  podmiotów zajmujących się dystrybucją miodu. 
Osoba chora z cukrzycą może natrafić na oferty sprzedaży miodu, w których zawarte są sformułowania:

„że jest to miód polecany dla osób z lekką cukrzycą”
„że miód akacjowy jest zalecany dla osób z cukrzycą”. 

Zdarza się niestety czasami, że na takie sformułowania można  trafić w ofertach osób które nazywają siebie pszczelarzami. Drodzy Państwo ! Cukrzyca na dzień dzisiejszy jest chorobą nieuleczalną i na pewno nie ma czegoś takiego jak lekka cukrzyca. Natomiast odnośnie czystego jedno odmianowego miodu akacjowego (z robinii) to w warunkach pożytkowych naszego kraju jest on rzadkością. Argumentem który ma przemawiać na korzyść miodu akacjowego nad pozostałymi miodami wg. niektórych sprzedający jest większy udział fruktozy do glukozy w miodzie akacjowym. Używający tego argumentu powinni wiedzieć i informować o tym diabetyka, że miód akacjowy posiada niestety najwyższy poziom sacharozy,która ulegnie rozkładowi w jelitach dopiero po upływie około 2 godz. a nie jak cukry proste zawarte w miodzie, które są wchłaniane w przewodzie pokarmowym w przeciagu około 15 min poczynając już od jamy ustnej. Diabetyk musi wiedzieć, że miód akacjowy to średnio około 72,50% cukrów prostych oraz średnio 7,70% dwucukrów nieredukująch w tym sacharoza. Odnośnie fruktozy robiącej w ostatnich latach wielką karierę jako "cukier dla diabetyków" oraz dodatek do wielu produktów spożywczych, zwłaszcza reklamowanych jako light. Jest ona słodsza od sacharozy i ma stosunkowo niski indeks glikemiczny. Nie oznacza to jednak, że można używać jej bezkarnie. Badania naukowe nie pozostawiają złudzeń, że fruktoza spożywana w zbyt dużych ilościach może zwiększyć poziom trójglicerydów we krwi, podnosić ciśnienie tętnicze, zwiększać ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca oraz miażdżycy. Wykazano również, że osoby preferujące fruktozę mogą mieć większy apetyt niż używające glukozy, a co za tym idzie - narażone są na większe ryzyka wystąpienia otyłości. Zbyt wysokie spożycie fruktozy może też bezpośrednio przyczyniać się do wystąpienia insulinooporności i cukrzycy typu 2. (źródło: Magazyn (nie tylko) dla diabetyków - Cukrzyca nr 6/luty 202- autor Paulina Kęszycka)

W biuletynie informacyjnym PSD „Cukrzyca” z listopada 2018 ukazał się artykuł na temat fruktozy i cukrzycy, do którego załączam link:

Fruktoza odpowiedzialna za epidemię cukrzycy typu 2 ?

Ogólnie można powiedzieć, że stosunek (cukrów prostych) glukozy do fruktozy w większości miodów jest bliska jedności z niewielką przewagą raz fruktozy innym razem glukozy. Natomiast w miodzie akacjowym, pod warunkiem, że jest czystoodmianowym miodem akacjowy przeważa fruktoza, lecz jednoczesnie jest w nim najwyższy poziom (dwucukrów nieredukujących) sacharozy z pośród miodów odmianowych wiosennych. - źródło: „Pszczelnictwo” praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Jarosława Prabuckiego 1998r.


Fragment – z tabeli 3.6.14.A Charakterystyka chemiczna miodów wiosennych (wartości średnie)

Badane parametry

Miód

z sadów

rzepakowy

akacjowy

Cukry red. (%)

74,50

77,70

72,50

Sacharoza (%)

4,30

1,00

7,70

 Jak to w końcu jest z tym miodem u cukrzyków? Mogą czy nie Mogą jeść ? 

a jeżeli mogą, to jaki ?

Pisząc to  chcę zwrócić uwagę na problem społeczny i ludzki jakim jest cukrzyca szczególnie dla  ludzi chorych którzy są zmuszeni przez chorobę między innymi do wielu wyrzeczeń. Pragnę zwrócić  również uwagę  tym wszystkim, którzy sprzedają miód na to, że w śród ich potencjalnych klientów jest ogromna liczba osób którym mogą wyrządzić krzywdę  i przyczynić się do ich kalectwa poprzez stosowania niegodnych metod marketingu i nie jest to już tak ważne czy czynią to z niewiedzy czy też z wyrachowania. Moim zdaniem pszczelarz powinien cechować się wysokim poziomem etycznym, niedopuszczalne jest posługiwanie się nieprawdziwymi i naciąganymi teoriami których celem jest jedynie sprzedaż miodu bez względu na konsekwencje. 

Natomiast osoby z cukrzycą muszą wiedzieć, że: 

1. Dieta w cukrzycy powinna być dobrana w sposób indywidualny dla każdej osoby. 
2. Chory na cukrzycę powinien posiadać wiedzę o indeksie glikemicznym produktów.
3. Chory na cukrzycę musi mieć świadomość, że właściwe odżywianie w jego sytuacji jest również jedną z ważnych zasad terapii w cukrzycy.
4. 15g Naturalnego Miodu Pszczelego (1 płaska łyżeczka od herbaty) równa się 1 WW, co daje 40kcal. na spalenie, których potrzebujemy np. 12 min. spaceru lub 5 min. jazdy na rowerze.
5. nie ma takiej odmiany miodu, która jest zalecana szczególnie dla cukrzyka.
6. po spożyciu miodu na pewno nastąpi  wzrost poziomu glikemii. 
7. jest taka jedna sytuacja kiedy miód jest szczególnie zalecany cukrzykowi – jest to w przypadku hipoglikemii.
8. miód jest na pewno produktem, który stymuluje system immunologiczny.
9. w skład naturalnych miodów pszczelich wchodzą enzymy: Inwertaza ,a i ß amylaza, oksydaza glukozowa, katalaza, fosfatazy (Curyło, Zalewski 1957)  które  są bardzo wrażliwe na działanie wysokiej temperatury. 
10. nie można podgrzewać miodu powyżej 42°C ponieważ enzymy ulegają wtedy rozkładowi. 
11. kupując miód podgrzewany ryzykujesz, że mógł utracił enzymy i tym samym swoje właściwości lecznicze, jest wtedy wyłącznie tylko porcją węglowodanów, która u cukrzyka podniesie jedynie poziom glikemii nie dając w zamian nic co jest cenne w miodzie również dla cukrzyka.
12. Miód jest produktem wysokokalorycznym (100g miodu odpowiada 320-330 kcal. jedna łyżeczka miodu to około 65 kcal.,źródło "Lecznicze działanie miodu pszczelego w chorobach wewnętrznych, (Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna- Kędzia). 
13. miód w niewielkich ilościach z zachowaniem określonych porcji dziennych węglowodanów i po konsultacji z lekarzem może spożywać osoba chora z cukrzycą. 

Diabetykom pragnę przypomnieć, że: 

 Jeden wymiennik węglowodanowy (1WW) jest to porcja produktu (w gramach), która zawiera 10 g węglowodanów przyswajalnych.

Naturalny miód pszczeli może mieć zastosowanie w leczeniu osób z cukrzycą pod innymi postaciami niż bezpośrednie spożycie. Jedną z form innego zastosowania miody jest przytoczony poniżej przykład.

Miodoterapia dla cukrzyków
5 maja 2007, 12:38 | Medycyna 

Jennifer Eddy, profesor medycyny na University of Wisconsin, chce upowszechnić swoją metodę leczenia miodem owrzodzenia stóp u pacjentów z cukrzycą. Owrzodzenie rozwija się m.in. wskutek neuropatii czuciowej, niedokrwienia tkanki stóp i zakażenia. W skrajnych przypadkach, gdy dojdzie do zagrażających życiu powikłań, przeprowadza się amputację. Eddy uratowała kończyny 6 swoich podopiecznych.Po usunięciu martwych komórek i bakterii na powierzchnię rany nakłada się grubą warstwę miodu. Produkt pszczeli zabija patogeny ze względu na swój kwasowy odczyn. Nie występuje ryzyko lekooporności, ponieważ nie stosuje się standardowych antybiotyków. Apiterapia jest dodatkowo o wiele tańsza od klasycznych metod leczenia. Według pani doktor, jej odkrycie jest naprawdę ważne. Podkreśla, że co 30 sekund komuś na świecie amputuje się kończynę z powodu powikłań cukrzycowych. W Nowej Zelandii miód wykorzystuje się do usuwania odleżyn, w Europie zajmuje on poczesne miejsce w medycynie alternatywnej. W USA opowiada się o nim właściwie tylko na zajęciach z historii medycyny. Dopiero Jennifer Eddy odkurzyła wiedzę z tego zakresu. Teraz ma nadzieję, że w 2008-2009 roku zakończą się testy kliniczne miodoterapii stopy cukrzycowej.

Autor: Anna Błońska
Źródło: Yahoo! 

"Leki z pasieki" w miesięczniku "Diabetyk"
Zdecydowanej większości osób chorych z cukrzycą jest znany miesięcznik Magazyn Społeczno - Medyczny "Diabetyk". W numerze 10 z października 2014 został opublikowany artykuł Karoliny Sienkiewicz "Leki z pasieki", w którym autorka opisuje naturalne produkty pszczele ze szczególnym uwzględnieniem ich właściwości i zastosowania w infekcjach jesiennych i nie tylko.
Jeżeli uzyskam zgodę na zamieszczenie artykułu na stronie to będzie możliwość zapoznania się z jego pełną treścią. 

Zamieszczam krótki fragment (źródło :Diabetyk - autor Karolina Sienkiewicz)

„przyszła jesień, a wraz z nią zaczyna się okres przeziębień. po lekarstwa, zamiast do apteki warto wybrać się do... miejscowego pszczelarza, który poczęstuje nas złotym jak słońce miodem, odżywczym mleczkiem pszczelim lub mieniącym się pięknymi kolorami pyłkiem kwiatowym. Czy diabetykowi można korzystać z tego typu dobrodziejstw natury? OCZYWIŚCIE, ŻE TAK!”

Mój sposób na spożywanie produktów pszczelich
Po zdiagnozowaniu w 2000r. u mnie cukrzycy wyłączyłem całkowicie miód z mojego jadłospisu. Po upływie kilku lat od zaprzestania systematycznego spożywania miodu nasiliły się infekcje spowodowane osłabieniem sytemu immunologicznego w konsekwencji, czego musiałem często stosować leczenie antybiotykami. Mając świadomość, że naturalny miód pszczeli wspomaga wydolność systemu odpornościowego oraz, że u diabetyka po spożyciu każdych węglowodanów następuje szybszy lub wolniejszy wzrost poziomu glikemii zacząłem szukać informacji i sposobu, które pozwoliłyby mi ponownie wprowadzić do jadłospisu miód. Od jesieni 2009 roku miedzy innymi po wielu konsultacjach z diabetologami (nie wszyscy akceptowali mój pogląd o wprowadzeniu do jadłospisu miodu) zacząłem w sposób systematyczny od wczesnej jesieni do późnej wiosny spożywać jednocześnie miód, pyłek kwiatowy oraz propolis. W początkowym okresie miałem niewielkie problemy z utrzymaniem na właściwym poziomie glikemii, lecz po wprowadzeniu niewielkich korekt w dawkowaniu i sposobie spożywania, glikemia wróciła do stanu z przed wprowadzenia do spożycia produktów pszczelich bez konieczności stosowania wyższych dawek insuliny. W moim przypadku powrót do systematycznego spożywania naturalnych produktów pszczelich przełożył się na regeneracje i wzmocnienie systemu immunologicznego. Jeżeli są diabetycy, których zainteresował mój sposób przyjmowania produktów pszczelich to chętnie prywatnie wymienię się doświadczeniami. Jednakże uważam, że każda decyzja czy chory z cukrzycą może jeść miód musi być rozważona indywidualnie przez diabetyka po wnikliwej analizie ewentualnych korzyści lub też problemów w oparciu o konkretny stan zdrowia diabetyka i obowiązkowo po wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Diabetyk musi być w pełni świadomy ewentualnych konsekwencji spożywania miodu. Powyższe informacje dotyczą konkretnie tylko mojego przypadku. Jestem pszczelarzem od 1982 r. (z dyplomem Mistrza Pszczelarskiego), diabetykiem od 2000 r. jestem również Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła w Nowogardzie od 2010 r. Nie namawiam żadnego diabetyka do samowolnego wprowadzania zmian w sposobie leczenia, od tego są lekarze a nie pszczelarze. Uważam także, że nie wolno pszczelarzom w imię "mamony" nakłaniać w sposób nieetyczny i wprowadzający w błąd do zakupu miodu osób w stosunku, do których mogą wystąpić przeciwwskazania natury medycznej a w szczególności, jeżeli są to ludzie chorzy. 

Moim zdaniem jeżeli mamy spożyć tradycyjny cukier to zdecydowanie korzystniejszą  alternatywa jest naturalny miód pszczeli. czytaj:  (Porównanie Miodu Pszczelego z Cukrem Buraczanym)

Poniżej załączam częściową tabelkę  przedstawiającą  przybliżone porcje słodyczy odpowiadające 1WW.

Nazwa produktu

Ilość gramów równoważna jednemu WW

Wielkość porcji
w przybliżeniu

kcal

Cukier

10

2 płaskie łyżeczki

40

Miód naturalny

15

1 łyżeczka

48

Czekolada twarda, gorzka

20

1/5 tabliczki o wadze 100 g

111

Karmelki twarde

10

1 sztuki po 5 g

40

Krówki

15

1 sztuka

63

Cukierki "Nimm 2"

10

2 sztuki

35

Dżemy nisko słodzone

25

3 łyżeczki

39

I

Dla zainteresowanych załączam:

Tabelę indeksów glikemicznych Montignaca

Co to jest Indeks glikemiczny?
Za pomocą pojęcia indeks glikemiczny klasyfikuje się produkty spożywcze w zależności od tego, w jaki sposób wpływają na wzrost poziomu cukru we krwi. Znajomość indeksu glikemicznego przyda  się nie tylko osobom chorym na cukrzycę. Indeks glikemiczny (IG) to lista produktów uszeregowanych ze względu na poziom glukozy we krwi po ich spożyciu. Oblicza się go dzieląc poziom glukozy we krwi po przeprowadzeniu testu żywnościowego z udziałem 50 gram węglowodanów, przez poziom glukozy uzyskany po spożyciu danego produktu. Na przykład indeks glikemiczny wynoszący 70 oznacza, że po spożyciu 50 gram danego produktu, poziom glukozy wzrośnie o 70 procent, tak jak po spożyciu 50 gram czystej glukozy. Im wyższa jest wartość IG danego produktu, tym wyższy jest poziom cukru we krwi po jego spożyciu. Produkty o wysokim indeksie powodują zarówno wysoki szczytowy poziom cukru we krwi, jak i szybki jego spadek. Zjedzenie węglowodanu o wysokim IG doprowadza do gwałtownego skoku poziomu cukru wywołującego w odpowiedzi duży wyrzut insuliny. Poziom cukru szybko ulega obniżeniu co w konsekwencji doprowadza do tego, że poziom cukru spada znacznie poniżej stanu wyjściowego, zależność ta jest źle tolerowany przez organizm w wyniku czego dochodzi do hipoglikemii. Poza różnymi niemiłymi doznaniami, objawem hipoglikemii jest głód. Chęć jego zaspokojenia jest powodem  niekontrolowanego podjadania. Natomiast spożycie produktu o niskim indeksie glikemicznym powoduje powolny i relatywnie niewielki wzrost poziomu cukru i co za tym idzie - niewielki wyrzut insuliny. Powolne przyswajanie i stopniowy wzrost oraz spadek poziomu cukru we krwi po spożyciu produktów o niskim indeksie glikemicznym, ułatwia kontrolę poziomu cukru we krwi u osób chorych na cukrzycę . Wolne przyswajanie pozwala ograniczyć napady głodu. Najkorzystniejsze do spożycia są produkty o niskim indeksie glikemicznym (wg różnych źródeł IG nieprzekraczające 60).