• Zwiększona śmiertelności pszczół zagraża produkcji żywności i stabilności środowiska w Unii Europejskiej. Bruksela przyjęła raport    wzywający władze UE i rządy do zwiększenia wysiłków i nakładów na rzecz ochrony pszczół.
 • Spada liczebność rodzin pszczelich.
 • W Polsce pod tym względem nie jest dobrze, chociaż lepiej niż w innych krajach.
 • Największy niedobór pszczół odczuwalny jest w Niemczech, Francji czy Włoch.
 • U nas żyje obecnie ok. 890 tys. rodzin pszczelich, a powinno ich być 2 mln.
 • W Niemczech żyje ich tylko ok. 720 tys., a powinno być 5 mln - poinformował "Puls Biznesu"Tadeusz Sabat, prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego.
 • Zdaniem ekspertów, najważniejszą przyczyną wymierania pszczół jest stosowanie w rolnictwie toksycznych dla nich typów pestycydów.
 • Szacuje się, że 84 proc. gatunków roślin i 76 proc. produkcji żywności w Europie zależy od zapylania przez pszczoły.
 • Jedynka Polskie Radio - Audycja  Teresy Martyki  - [posłuchaj]  " Ginięcie pszczelich rodzin"
 • "Miód jest to zupełny drobiazg w przypadku znaczenia pszczół dla człowieka" - Trójka Polskie Radio - Giną pszczoły, mogą zginąć ludzie [posłuchaj "Pszczoły w Raporcie o stanie świata"] 
 • W Jurze Szwabskiej znaleziono skamieniałe pszczoły miodne, których wiek szacuje się na 6 mln lat.
 • MIÓD jako naturalny produkt spożywczy, słodki, wysokokaloryczny i leczniczy znajduje zastosowanie od wielu tysięcy lat.
 • W zapiskach sumeryjskich sprzed 4000 lat zalecano miód jako produkt odżywczy i leczniczy.
 • Hipokrates uważany za ojca medycyny (V w. p.ch.) stosował miód w sporządzaniu maści, słodzeniu wywarów ziół.
 • Jego uczniowie opracowali ponad 300 recept z miodem.
 • W grobowcach faraonów znajdowano miód nadający się do spożycia.
 • Antybiotyczne działanie propolisu znali już Inkowie.
 • W starożytnym Egipcie trzymano pszczoły w glinianych rurach jako "zwierzęta domowe".
 • W starożytności i do późnego średniowiecza miód był jedyną substancją słodzącą.
 • Aby wytworzyć 1 kg miodu, pszczoła musi przysiąść około 4 miliony razy na kwiatach.
 • Pszczoła przez całe życie wyprodukuje około 1 łyżeczkę miodu
 • Pszczoła po użądleniu umiera.
 • Pszczoła potrafi lecieć z prędkością 25 km/godz
 • Podczas lotu pszczoła zużywa w ciągu każdej minuty ponad 0,3 mg pokarmu.
 • Pszczoła podczas jednego wylotu z ula odwiedza od 50 do 100 kwiatów.
 • Pszczoły do nawigacji używają słońca jako kompasu.
 • Pszczoły muszą odwiedzić ponad 2 mln kwiatów, żeby wyprodukować 1 kg miodu, pokonują przy tym  dystans ok. 80 000 km, co można porównać do dwóch okrążeń ziemi po równiku.
 • Pszczoły mogą przenosić w wolu miodowym nektar z przeszło tysiąca kwiatów.
 • W pszczelej rodzinie żyje kilka tysięcy trutni, których jedynym zadaniem jest zapładnianie pszczoły matki podczas jej lotu.
 • Do zapłodnienia pszczoły matki potrzebnych jest od 8 do 15 trutni.
 • Truteń nie posiada żądła.
 • Matka pszczela potrafi złożyć ok. 2000 jajeczek w ciągu dnia.
 • Larwy pszczół w pierwszych 2 - 3 dniach swojego życia są karmione mleczkiem pszczelim.
 • Matki pszczele są karmione mleczkiem pszczelim przez całe życie.
 • Matka pszczela w przeciągu swego życia opuszcza ul jedynie w celu wykonania lotu zwiadowczego, zapłodnienia oraz przy podziale rodziny pszczelej z rojem.
 • Matka pszczla posiada żądło.
 • Ziarna pyłku kwiatowego ze względu na swoją twardą otoczkę są praktycznie niezniszczalne, mogą być przechowywane bez ograniczeń i przetrwać miliony lat.
 • Podczas odwiedzania kwiatów przez pszczołę na jej owłosieniu bywa od kilkudziesięciu tysięcy do 3-5 mln ziaren pyłku.
 • Dwa obnóża, z których każdy ma masę 10-12 mg, zawierają 3 - 4 mln ziaren pyłku; aby zebrać tyle pyłku, pszczoła musi odwiedzić ok. 500 kwiatów.
 • Spośród roślin kwiatowych zapylanych przez owady nektar wydziela blisko 250 gatunków.
 • Przy temperaturze powietrza poniżej +10°C i powyżej +38°C kwiaty nie wydzielają nektaru.
 • W jednej komórce plastra mieści się do 18 przyniesionych przez pszczoły z każdego lotu par porcji obnóży, których ogólna masa wynosi 140-180 mg.
 • W ciągu jednego dnia rodzina pszczela zbiera od 100-400 g obnóży, a w ciągu jednego sezonu pszczelarskiego 25-30 kg, a czasem nawet do 55 kg pyłku.
 • Kwiaty rzepaku na powierzchni 1 ha wytwarzają do 130 kg pyłku, kwiaty gryki siewnej - prawie 400 kg, lucerny siewnej - od 78 do 323 kg, a koniczyny czerwonej - 30 kg.
 • Na wychów 1 kg (10 000) pszczół rodzina pszczela zużywa od 0,9 do 1,5 kg pyłku, zależnie od jakości zawartych w nim składników pokarmowych.
 • Miód wykazuje największą skłonność do krystalizacji w temperaturze 14-15°C, a najmniejszą - w temperaturze od 4 do 10°C i powyżej 30°C.
 • Miód podgrzany powyżej 42o C traci część  swoich właściwości leczniczych.
 • Wosk pszczeli już od przynajmniej 5 000 lat jest w różny sposób wykorzystywany przez człowieka.
 • 1 kg pszczół może wypocić 0,5 kg wosku.
 • Aby wypocić 1 kg wosku, rodzina pszczela zużywa 3,6 kg miodu.
 • Wosk topi się w temperaturze 63°C, krzepnie w temperaturze 62°C, traci wodę w temperaturze od 95°C do 105°C, wrze w temperaturze powyżej 300°C.
 • Jedna łuseczka woskowa wypocona przez gruczoł woskowy pszczoły ma masę 0,25 mg.
 • Na zbudowanie jednej komórki pszczoły zużywają 13 mg wosku, czyli 50 łuseczek woskowych, na komórkę trutową 29-30 mg, czyli 112-120 łuseczek woskowych.